Sacred Pearls - klassiska verk för kör & orkester

Uppsala Konsert och Kongress

En mycket uppskattad konserttradition i Uppsala Konsert & Kongress är Sacred Pearls. Konserten innehåller höjdpunkter ur den omfattande repertoaren av musik för kör och orkester med andlig eller religiös text.

Medverkande
Uppsala Akademiska Kammarkör
Gustaf Sjökvists Kammarkör
Bergslagens Kammarsymfoniker
Publiken (i Halleluja-kören)

Dirigenter
Stefan Parkman och Gustaf Sjökvist

Konsertlängd
Cirka 2 timmar och 25 minuter inkl paus (I pausen övas Hallelujakören)

Biljettpris
225 kronor inkl serviceavgift

120 kronor inkl serviceavgift för studenter