Round about midnight

Eric Ericsonhallen, Stockholm

Körledaren och organisten Gustaf Sjökvist upprätthöll en konsertform som var mycket populär under 70- och 80-talen, samarbetet mellan kör och jazzgrupp. 

Konserterna var uppskattade och samlade stor publik. Det började med tre konstellationer. Leif Strands kammarkör i samarbete med Jan Johansson, Storkyrkans kör med Arne Domnérus jazzgrupp och Eric Ericssons kammarkör tillsammans med Svend Asmussen. Många av våra främsta jazzmusiker som Bengt Hallberg och Georg Riedel komponerade, arrangerade och försåg grupperna med nytt material.

Under senare år har Gustaf Sjökvists Kammarkör fört traditionen vidare. Gustaf Sjökvists Kammarkör, som tidigare musicerat tillsammans med nämnda Arne Domnérus som Georg Riedel och Bengt Hallberg, ser verkligen fram emot detta möte till vilket vi plockat fram en rad gamla klassiker. Eller vad sägs om It Don't Mean A Thing, Round About Midnight, Li'l Darlin' och Come Sunday för att bara nämna några av gobitarna.

Utöver kammarkören medverkar några av våra mest kända och välmeriterade jazzmusiker, Jan Allan (trumpet), Mathias Algotsson (piano), Hans Backenroth (kontrabas) samt Robert Ikiz (trummor).

Konserten ingår som en del i Stockholm Jazz Festival 2015. Lyssna gärna här!