Musikens öar - en konsert i Gustaf Sjökvists kölvatten

Uppsala Missionskyrka

Gustaf Sjökvists Kammarkör besöker Uppsala och Alfta under en miniturné i Gustaf Sjökvists musikaliska kölvatten. 

Referensen till hav och land speglar Gustafs varma relation till skärgården. På samma sätt som han gärna färdades mellan kobbar och skär, i egen båt eller på annat sätt, rörde sig Gustaf ledigt mellan de olika öarna av musikaliska genrer. Såväl med kör som orkester och många gånger i kombination. Visa, jazz och naturligtvis ön för den nyskrivna svenska körmusiken. 

I Gustaf Sjökvists anda presenterar vi under Folke Alins ledning 70 år av svensk körmusik a capella. Ingvar Lidholm, Sven-David Sandström, Nils Lindberg, Benny Andersson och två nyskrivna stycken av en lärare och hans elev, Matthew Peterson och Jacob Mühlrad.

Uppsala Missionskyrka, lördag 11/11 kl 15.00

Biljetter via länken

Gustaf Sjökvists Kammarkör
Dirigent Folke Alin