Jubilate! Konsert i Gustav Vasa kyrka

Vi deltar i Stockholm stifts Kyrkosångsförbunds Jubilatekonsert i Gustav Vasa kyrka

2018 års Jubilatekonsert äger rum i Gustav Vasa kyrka den 3 februari. Första delen av konserten börjar kl. 15.00 och har gosskörs- och carolstema. 

Kl. 16.00 kommer Ceciliapriset att delas ut. Därefter följer ett framförande av Lux Aeterna av Matthew Peterson,  Psalm 150 av Sven-David Sandström samt Igor Stravinskijs Psalmsymfoni med Gustaf Sjökvists Kammarkör och sångare från Hägerstens och Matteus församlingar.