Sound of Stockholm

Eric Ericsonhallen

Festivalen är ett unikt samarbete mellan några av de mest tongivande aktörerna inom Stockholms samtida och experimentella musikscen. 

Torsdag den 22 november kl 19.00 i Eric Ericsonhallen.

För mer information om program och biljetter, se http://soundofstockholm.se/