Musikens öar - en konsert i Gustaf Sjökvists kölvatten

Uppsala Missionskyrka, Uppsala

Gustaf Sjökvists Kammarkör besöker Uppsala och Alfta under en miniturné i Gustaf Sjökvists musikaliska kölvatten. 

Referensen till hav och land speglar Gustafs varma relation till skärgården. På samma sätt som han gärna färdades mellan kobbar och skär, i egen båt eller på annat sätt, rörde sig Gustaf ledigt mellan de olika öarna av musikaliska genrer. Såväl med kör som orkester och många gånger i kombination. Barock, romantik, visa, jazz och naturligtvis ön för den nyskrivna svenska körmusiken. Från musikens skärgård presenterar vi under ledning av Folke Alin ett urval av Gustafs och våra favoriter.

Uppsala Missionskyrka, lördag 11/11 kl 15.00

Biljetter släpps inom kort!

Gustaf Sjökvists Kammarkör
Dirigent Folke Alin