Gustaf Sjökvists Kammarkör är en fristående kör baserad i Stockholm med ca 33 medlemmar. Vår repertoar har till stor del kommit att bestå av nutida musik, med en rad uruppföranden av verk från kompositörer som Tomas Jennefelt, Paula af Malmborg Ward, Andrea Tarrodi, Sven-David Sandström, Lars Edlund och Georg Riedel. På repertoaren finns även de stora klassiska verken av Bach, Mozart och Brahms.

Samarbetena med artister har genom åren blivit många – Gustaf Sjökvists Kammarkör har gjort flera turnéer och/eller skivinspelningar med bla. Barbara Hendricks, Malena Ernman, Jan Lundgren, Edita Gruberova, Håkan Hagegård, Mats Bergström och Nils Lindberg.

Skivorna ”No borders” tillsammans med Barbara Hendricks, ”Magnum Mysterium” med Jan Lundgren och "I vår tid" med Storkyrkans kör, har alla grammisnominerats. Under 2014 genomförde kören en skivinspelning med Benny Andersson. Utgivning sker under 2015.

Vi har ett flertal gånger deltagit i "Musik vid Siljan" och i "The Taipei international choral festival". Kören har även deltagit i ett antal projekt i Stockholms konserthus och Kungliga Slottet, samt gjort en rad TV- och radioframträdanden under åren, nu senast i en dokumentär ”I Bachs fotspår” om Sven-David Sandström som sändes i SVT.

Den 19 juni 2010 sjöng Gustaf Sjökvists Kammarkör under vigselceremonin mellan Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel i Storkyrkan.

Kören firade sitt 20-årsjubileum under 2014 och hade med anledning av detta ett antal egna jubileumskonserter med uruppföranden av stycken beställda av bland andra Paula af Malmborg Ward och Thomas Jennefelt.

I februari 2015 miste kören sin grundare och dirigent, Gustaf Sjökvist, efter en längre tids sjukdom. Kören fortsätter sin verksamhet i viljan att föra Gustafs musikaliska gärning vidare.

Mellan åren 1967 och 2011 var Gustaf Sjökvist verksam i Storkyrkan i Stockholm som domkyrkoorganist med ansvar för kyrkans kör- och konsertverksamhet.

Gustaf studerade kördirigering för Eric Ericson och orkesterdirigering för Sixten Ehrling. 1986-1994 var Gustaf chefdirigent och konstnärlig ledare för Radiokören, och sedan 1994 förste gästdirigent hos Radiokören vid Bayerischer Rundfunk i München.

1988 blev han ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien, och 1991 tilldelades han professors titel av den svenska regeringen. 1998 erhöll Gustaf Sjökvist den kungliga medaljen Litteris et artibus och utnämndes 2000 till hovorganist.

I november 2007 tilldelades Gustaf Sjökvist Medaljen För Tonkonstens Främjande av Kungliga Musikaliska Akademien för sina betydelsefulla insatser i det svenska musiklivet.

I december 2012 valdes Gustaf Sjökvist till Preses i Kungliga Musikaliska akademien vilket han var fram till sin död februari 2015.

Kommande konserter

Klicka på ett skivomslag för att se detaljer om en skiva.

Press

Pressansvarig för kören är Stefan Stadfors.
Telefonnr:+46 73 230 23 27
Email:

Pressbilder
(Fotograf angiven inom parentes)


Gustaf Sjökvist
(Lisen Ydring)

Gustaf Sjökvist
(Per B Adolphson)

Gustaf Sjökvist
(Per B Adolphson)

Gustaf Sjökvist
(Per B Adolphson)

Gustaf Sjökvist
(Per B Adolphson)

GSKK
(Lisen Ydring)

GSKK
(Lisen Ydring)

GSKK
 

Texter

Högerklicka på länkarna för att ladda ner texter om Gustaf (svenska), Gustaf (engelska), kören (svenska) och kören (engelska).

Kontakt

Är du en duktig sångare och vill söka till kören? Ta kontakt med vår sekreterare på mailadressen nedan.

Vi repeterar på torsdagar mellan 18.30-21.30 i Ersta kyrka på södermalm.

Ordförande:
Sekreterare:
Webmaster: